Stołówka

Wszystkie osoby, które będą chciały zapłacić przelewem za obiady za miesiąc CZERWIEC prosi się o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 18 353 63 45.

21 – 24 czerwca 2021

14 – 18 czerwca 2021

7 – 11 czerwca 2021

1 – 2 czerwca 2021

24 – 28 i 31 maja 2021

17 – 21 maja 2021

10 – 14 maja 2021

4 – 7 maja 2021

26 – 30 kwietnia 2021

15 – 19 marca 2021

8 – 12 marca 2021

1 – 5 marca 2021

22 – 26 lutego 2021

15 – 19 lutego 2021

8 – 12 lutego 2021

 

Uwaga!

Od 01.02.2021 można dokonywania wpłat za obiady uczniów w stołówce szkolnej w formie bezgotówkowej – przelewem na rachunek bankowy szkoły wg następującego schematu:

Imię i nazwisko ucznia korzystającego z obiadów, klasa … obiady za …..

Przykład opisu wpłaty za luty 2021 r.: Jan Kowalski, kl. 2a, obiady za 02.2021

Rachunek bankowy: BNP Paribas Bank Polska S.A.

96 2030 0045 1110 0000 0160 8480

Gdy z obiadów korzysta więcej niż jedno dziecko z rodziny/domu, prosimy wpłacić łączną kwotę jednym przelewem. 

Płatność „z góry”, w terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca.

Prosimy o nieprzekraczanie podanego terminu płatności.

Dyrekcja