Dyrekcja

Aleksander Kumorkiewicz

dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 4

Anna Pietraszek

zastępca dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół nr 4

Maria Ludwin

kierownik Przedszkola nr 3