Biblioteka

Regulamin pracy biblioteki szkolnej w czasie pandemii COVID-19

Regulamin  pracy biblioteki szkolnej w czasie pandemii COVID-19 obowiązujący w Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Gorlicach w roku szkolnym 2020/2021

Konkurs – Harry Potter
Konkurs ze znajomości książki “Harry Potter i Kamień Filozoficzny” miał się odbyć w kwietniu, ale ze względu na koronawirusa zostaje przesunięty na październik br.

Przypominamy:

Regulamin Konkursu

Zgoda na przetwarzanie danych

Agnieszka Radzik

 

Zasady funkcjonowania biblioteki

W dniach 8-26 czerwca 2020 r. biblioteka szkolna MZS nr 4 w Gorlicach będzie dostępna dla uczniów i nauczycieli w zakresie dostosowanym do zasad funkcjonowania szkoły i obowiązujących obecnie procedur, a także do zadań biblioteki szkolnej związanych ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego.

Zasady funkcjonowania biblioteki

Agnieszka Radzik

 

Konkurs literacki dla klas II – VII

Biblioteka szkolna zachęca do wzięcia udziału w konkursie literackim. Przeznaczony on jest dla każdego, kto chce napisać wiersz lub opowiadanie na temat kreatywnego spędzania czasu w domu. Nic nie musi ograniczać Waszej wyobraźni: ani czas, ani przestrzeń, ani prawdopodobieństwo zdarzeń. Tematyka pracy musi być związana ze sposobem na nudę.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy wiersze lub jedno opowiadanie.

Prace konkursowe należy przesłać na adres: agnieszkaradzik1993@gmail.com lub przynieść w formie papierowej do biblioteki szkolnej po wznowieniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Admin

 

Uwaga! Konkurs!

Rok 2020 został ogłoszony Rokiem Św. Jana Pawła II, w związku z tym biblioteka naszej szkoły zachęca do udziału w międzyszkolnym konkursie organizowanym przez gorlicką filię Biblioteki Pedagogicznej. Konkurs odbywa się pod hasłem „Wartości nauczania Św. Jana Pawła II w moim życiu”. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie oraz w szkolnej bibliotece.

Agnieszka Radzik

 

Konkurs czytelniczy

Regulamin szkolnego konkursu czytelniczego ze znajomości treści książki – „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”.

Cele konkursu:

  1. Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury,
  2. Sprawdzenie stopnia umiejętności czytania ze zrozumieniem na różnych etapach edukacji,
  3. Zachęcenie uczniów do ćwiczenia pamięci,
  4. Popularyzacja literatury,
  5. Uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach,
  6. Stworzenie aktywnej społeczności czytającej składającej się z uczniów wszystkich klas.

Uczestnicy: uczniowie klas I-VIII MZS nr 4 w Gorlicach.

Organizator: odpowiedzialny za przebieg konkursu: nauczyciel-bibliotekarz.

Zakres tematyczny:

Uczniowie wszystkich klas wykazują się znajomością treści książki na poziomie dostosowanym do ich wieku. Uczniowie klas VII i VIII wykazują się również wiedzą ogólną z zakresu kultury i literatury w kontekście powieści J.K. Rowling.

Termin konkursu: drugi tydzień kwietnia.

Forma: konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu. Test zawierać będzie pytania zamknięte, otwarte, uzupełnianie brakujących słów.

Oceny uczniów dokonuje nauczyciel-bibliotekarz.

Suma uzyskanych punktów wyłoni  zwycięzców konkursu w kategoriach: klasy I-III, IV-VI, VII-VIII. W przypadku osiągnięcia przez uczniów jednakowej liczby punktów, przeprowadzona będzie tzw. dogrywka – uczniowie będą odpowiadać ustnie na dodatkowe pytania związane z treścią lektur.

Dla laureatów przewidziano nagrody książkowe w każdej kategorii:  klasy I-III,

IV-VI, VII-VIII.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie, których rodzice podpiszą zgodę na uczestnictwo w konkursie, przetwarzanie danych osobowych i zgodę na przetwarzanie wizerunku