Informacja dotycząca obiadów w MZS nr 4

W dniach 31.08.2021 (wtorek) i 1.09.2021 (środa) przyjmujemy zapisy dzieci, które będą korzystać z obiadów w stołówce Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Gorlicach.
Zapisu można dokonać telefonicznie pod nr 18 353 63 45 lub osobiście u P. Agaty Gałuszki w księgowości szkoły.

1. Obiady w stołówce wydawane będą od czwartku 02.09.2021 tylko dla dzieci zapisanych.
2. Cena jednego obiadu wynosi 4,50 zł.
3. Odpłatności za miesiąc wrzesień 94,50 (21 dni x 4,50) proszę dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2021. Kolejne miesiące płatne w nieprzekraczalnym terminie do 10 każdego miesiąca.
4. Na stronie internetowej szkoły w zakładce dla rodzica (stołówka) podany jest numer konta, na który można dokonać przelewu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z P. Agatą Gałuszką, co do wysokości odpłatności.
5. Istnieje możliwość refundacji obiadów – wnioski w tej sprawie należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej.
6. Decyzję o refundacji obiadów z MOPS, GOPS należy dostarczyć do szkoły do P. Agaty Gałuszki w księgowości szkoły zaraz po jej otrzymaniu.
7. Każdą nieobecność dziecka należy zgłosić u P. Agaty w księgowości osobiście lub telefonicznie 18 353 63 45 do godziny 8.30, zgłoszenie w późniejszych godzinach nie spowoduje odliczenia za niewykorzystany obiad.
8. Dzieci jedzą obiad na miejscu w stołówce. Istnieje możliwość zabrania sobie np. II dania lub jego części do pojemniczka przynoszonego przez dziecko.
9. W przypadku nieobecności ucznia w szkole obiad możne być zabrany „na wynos” do domu – dotyczy to tylko obiadów refundowanych.

Stołówka