Zakończenie roku szkolnego 2020/21

Podajemy komunikat dotyczący zakończenia roku szkolnego 2020/21

Rozdanie świadectw odbędzie się w piątek 25 czerwca o godzinie 9.00.

Uczniowie wchodzą do szkoły trzema wejściami:

  • klasy 1-4 wejściem głównym,
  • klasy 5ab, 6abc, 7b wejściem od strony boiska (drzwi wejściowe w nowej części szkoły przy szatniach),
  • klasy 6d, 7ac, 8ab wejściem od strony boiska przy sali gimnastycznej.

Z wychowawcami spotykamy się w swoich salach lekcyjnych. Nie ma w tym roku akademii.

Dyrekcja