Powrót uczniów klas 4-8 do nauki stacjonarnej

Od poniedziałku 17 maja uczniowie klas 4-8 uczą się hybrydowo.

I tydzień: 17-21 maja: 
– do szkoły wracają uczniowie klas 4a, 4b, 5a, 5b, 8a, 8b.
– uczniowie klas 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c uczą się zdalnie.

II tydzień: 24-28 maja:
– stacjonarnie uczą się klasy 6a, 6b, 6c, 6d,7a, 7b, 7c.
– nauką zdalną objęci będą uczniowie klas 4a, 4b,5a, 5b, 8a, 8b.

Od 31 maja wszyscy uczniowie wracają do nauczania stacjonarnego w szkole.

Nauka prowadzona będzie zgodnie z obowiązującym planem lekcji, w przydzielonych na początku roku salach. Szatnie szkolne pozostają bez zmian.

Bardzo prosimy o stosowanie się do obowiązującego reżimu sanitarnego – dystans, dezynfekcja rąk, maseczki (stosowane w częściach wspólnych w szkole – korytarze, szatnie, toalety).

Uczniowie, którzy w danym dniu/tygodniu uczą się stacjonarnie w szkole mogą korzystać z obiadów w stołówce szkolnej.

Zapewniając uczniom bezpieczny – spokojny powrót do szkoły, do końca maja nie robimy sprawdzianów i nie pytamy na oceny.

Dyrekcja