Ważne – Informacja dotycząca zakresu i zasad sprawowania opieki stomatologicznej nad Uczniami

W roku szkolnym 2019/2020 opiekę stomatologiczną nad Uczniami na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Gorlice sprawować będą lekarze dentyści, którzy wykonują zawód w spólce Medicor.

Poniżej podajemy informacje dotyczące zakresu i zasad sprawowania tej opieki.

Informacja dotycząca zakresu i zasad sprawowania opieki stomatologicznej nad uczniami

Medicor informacja profilaktyka stomatologiczna 7 r.ż.

Medicor informacja profilaktyka stomatologiczna 10 r.ż.

Medicor informacja profilaktyka stomatologiczna 12 r.ż.

Medicor informacja profilaktyka stomatologiczna 13 r.ż.

Medicor informacja profilaktyka stomatologiczna 16 r.ż.

Wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń

Wykaz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia

Admin