Projekt "Gorlickie pływanie"
Dodane przez Admin dnia

Urząd Miejski pozyskał kolejne środki na realizację programów skierowanych do najmłodszych mieszkańców naszego miasta! Decyzją Ministra Sportu i Turystyki, Miasto Gorlice otrzymało...

Rozszerzona zawartość newsa

Urząd Miejski pozyskał kolejne środki na realizację programów skierowanych do najmłodszych mieszkańców naszego miasta! Decyzją Ministra Sportu i Turystyki, Miasto Gorlice otrzymało dofinansowanie w kwocie 12 000 zł na realizację projektu „Gorlickie pływanie”.
W naszym mieście projekt „Gorlickie pływanie” realizowany będzie w formie zajęć pozalekcyjnych w okresie od 19 marca do 7 czerwca br. Program obejmie 120 uczniów z gorlickich szkół podstawowych z klas I-III i będzie prowadzony w obiekcie krytej pływalni „Fala” w Gorlicach. Jeden kurs składa się z 10 wejść na pływalnię dla 12 osobowej grupy, na 2 godziny lekcyjne (2x45 min.).
W naszej szkole będzie realizowany od 20 marca. W programie będą uczestniczyli uczennice i uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej. Realizowany będzie w dwóch grupach 12-osobowych.
Główne cele projektu:
• upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
• nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
• profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
• zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych.
Katedra wf