Regulaminy

Program wychowawczo – profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 4 w Gorlicach w roku szk. 2018/2019

 

Regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych

 

Regulamin organizacji i uczestnictwa w dyskotekach szkolnych

Organizacja
 

Uczestnictwo

 

 

Regulamin rekrutacji i opis testu do klasy sportowej

 

Regulamin rekrutacji
 

Test