Nauczyciele

Witek Małgorzata

Stanowisko Nauczyciel, edukacja wczesnoszkolna
Dyżur
Wymagania edukacyjne Zobacz

Zborowska Lucyna

Stanowisko Nauczyciel, edukacja wczesnoszkolna
Dyżur
Wymagania edukacyjne Zobacz

Górowska Anna

Stanowisko Nauczyciel, edukacja wczesnoszkolna
Dyżur
Wymagania edukacyjne Zobacz

Hajduk Helena

Stanowisko Nauczyciel,edukacja wczesnoszkolna
Dyżur
Wymagania edukacyjne Zobacz

Kamińska-Bąk Małgorzata

Stanowisko Nauczyciel,edukacja wczesnoszkolna język polski
Dyżur
Wymagania edukacyjne edukacja wczesnoszkolna Zobacz
Wymagania edukacyjne język polski Zobacz

Opiela Renata

Stanowisko Nauczyciel, edukacja wczesnoszkolna
Dyżur
Wymagania edukacyjne Zobacz

Pietraszek Anna

Stanowisko Nauczyciel, edukacja wczesnoszkolna
Dyżur
Wymagania edukacyjne Zobacz

Tenerowicz Bożena

Stanowisko Nauczyciel, edukacja wczesnoszkolna
Dyżur
Wymagania edukacyjne Zobacz

Brożek Anna

Stanowisko Nauczyciel, język polski
Dyżur
Wymagania edukacyjne Zobacz

Gruszkowska Krystyna

Stanowisko Nauczyciel, język polski
Dyżur
Wymagania edukacyjne Zobacz

Konopka Anna

Stanowisko Nauczyciel, język angielski
Dyżur
Wymagania edukacyjne Zobacz

Grądalska Edyta

Stanowisko Nauczyciel, język angielski
Dyżur
Wymagania edukacyjne Zobacz

Karwala-Vasylchenko Paulina

Stanowisko Nauczyciel, język angielski
Dyżur
Wymagania edukacyjne Zobacz

Kwoczko-Warecka Elżbieta

Stanowisko Nauczyciel, język angielski
Dyżur
Wymagania edukacyjne Zobacz

Żak Magdalena

Stanowisko Nauczyciel, język niemiecki
Dyżur
Wymagania edukacyjne Zobacz

Kozioł Krzysztof

Stanowisko Nauczyciel, historia, WOS, EDB
Dyżur
Wymagania edukacyjne Zobacz

Król Ewa

Stanowisko Nauczyciel, historia, WOS
Dyżur
Wymagania edukacyjne Zobacz

Tomasik Beata

Stanowisko Nauczyciel, historia, pedagog szkolny
Dyżur
Wymagania edukacyjne Zobacz

Koczyrkiewicz Maciej

Stanowisko Nauczyciel, matematyka
Dyżur
Wymagania edukacyjne Zobacz

Piotrowicz Lidia

Stanowisko Nauczyciel, matematyka
Dyżur
Wymagania edukacyjne Zobacz

Zawadzki Bartłomiej

Stanowisko Nauczyciel, fizyka
Dyżur
Wymagania edukacyjne Zobacz

Baczyński Łukasz

Stanowisko Nauczyciel, biologia, chemia, przyroda
Dyżur
Wymagania edukacyjne Zobacz

Wojnarek Beata

Stanowisko Nauczyciel, geografia, przyroda
Dyżur
Wymagania edukacyjne Zobacz

Kowalczyk Karol

Stanowisko Nauczyciel, religia, przyroda
Dyżur
Wymagania edukacyjne Zobacz

Dziedziak Stanisław

Stanowisko Nauczyciel, informatyka, matematyka
Dyżur
Wymagania edukacyjne Zobacz

Przybyło Jadwiga

Stanowisko Nauczyciel, informatyka, technika
Dyżur
Wymagania edukacyjne Zobacz

Poręba Danuta

Stanowisko Nauczyciel, plastyka
Dyżur
Wymagania edukacyjne Zobacz

Műller-Grądalska Monika

Stanowisko Nauczyciel, muzyka, klasa „0”
Dyżur
Wymagania edukacyjne Zobacz

Ludwin Marek

Stanowisko Nauczyciel, wychowanie fizyczne
Dyżur
Wymagania edukacyjne Zobacz

Kumorkiewicz Aleksander

Stanowisko Dyrektor, nauczyciel, wychowanie fizyczne
Dyżur
Wymagania edukacyjne Zobacz

Mianowski Tomasz

Stanowisko Nauczyciel, wychowanie fizyczne
Dyżur
Wymagania edukacyjne Zobacz

Mika Magdalena

Stanowisko Nauczyciel, wychowanie fizyczne
Dyżur
Wymagania edukacyjne Zobacz

Mika Tomasz

Stanowisko Nauczyciel, wychowanie fizyczne
Dyżur
Wymagania edukacyjne Zobacz

Trybus Barbara

Stanowisko Nauczyciel, wychowanie fizyczne
Dyżur
Wymagania edukacyjne Zobacz

ks. Tomasz Mytych

Stanowisko Nauczyciel, religia
Dyżur
Wymagania edukacyjne

Zima Piotr

Stanowisko Nauczyciel,religia
Dyżur
Wymagania edukacyjne

Jawor Katarzyna

Stanowisko Nauczyciel, świetlica
Dyżur
Wymagania edukacyjne

Agnieszka Radzik

Stanowisko Nauczyciel, biblioteka
Dyżur
Wymagania edukacyjne