Obiady

U W A G A
2.IX.2019 /poniedziałek/ prosimy o zapis dzieci, które od września będą korzystać z obiadów w stołówce Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Gorlicach.
Zapisu można będzie dokonać w księgowości szkoły.

O B I A D Y

1. Obiady w stołówce wydawane będą od wtorku 3.IX.2019.

2. Cena 1 obiadu 4,00 zł.

3. Odpłatność za miesiąc wrzesień 20 dni x 4 zł = 80 zł w nieprzekraczalnym terminie do 10.IX.2019.

4. W dniu 2.IX /poniedziałek/, przyjmowane będą zgłoszenia i odpłatność za miesiąc wrzesień.

5. Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 10-go danego miesiąca np. /za wrzesień do 10 września/.

6. Istnieje możliwość refundacji obiadów – wnioski w tej sprawie należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

7. Decyzję o refundacji obiadów z MOPS i GOPS należy dostarczyć do szkoły zaraz po jej otrzymaniu.

8. Każdą nieobecność dziecka należy zgłosić u P.Agaty w księgowości osobiście lub telefonicznie /18 353 63 45/ do godziny 8.30, zgłoszenie w późniejszych godzinach nie zostanie odliczone.

9. Dzieci zjadają obiad na miejscu w stołówce. Istnieje możliwość zabrania sobie np. II dania lub jego części do pojemniczka przynoszonego przez dziecko.

10.W przypadku nieobecności ucznia w szkole obiad może być zabrany „na wynos” do domu – dotyczy to również obiadów refundowanych.